מלחמה בעישון

ב-7 לנובמבר 2007 כ»ו בחשוון התשס»ח, יכנס לתוקף התיקון לחוק מניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון. מטרתו של החוק זה למנוע את העישון במקומות ציבוריים ואת חשיפת הציבור לעישון כפוי, הגורמת, למחלות ולנכות.

בעלי עסקים וממנהלים ישאו באחריות משפטית ליישום החוק והוראותיו. בנוסף, הורחבה ההגדרה של «מחזיק למעשה», האחקאי לאכיפת החוק.

החוק אוסר על עישון במקומות ציבוריים ובמקומות עבודה, אך מתיר, בכפוף לתנאים מסויימים, להקצות חדר עישון לשימוש המעשנים. חדר עישון חייב להיות חדר נפרד, סגור, מאוורר היטב וכן שהעשן לא יהווה מטרד במקום אחר. יודגש כי אין חובה להקצות חדר עישון.

המחזיק של מקום ציבורי חייב להציב שילוט המורה על איסור עישון במקום וכן חל איסור על הצבת מאפרות במקום, למעט בחדר עישון, במידה ויש.

איסור העישון מתייחס לכל מוצרי הטבק, הכוללים בין השאר, סיגריות, סיגרים, מקטרת, נרגילה ואחרים.

עבירה על החוק הינה עבירה פלילית, הנושאת קנסות בצידה.