תכניות מניעת עישון ויצרני הסיגריות — דו»ח ביניים

עישון גובה מחיר דמים כבד ביותר מהאוכלוסיה.

בשנת 1998 נחתם הסכם בין יצרני הסיגריות למספר מדינות בארה»ב על פיצוי בגין נזקי העישון.

מאמר שיראה אור בעיתון NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE בסוף שבוע זה, בא לסקור את השגי ההסכם והשלכותיו על תרבות העישון והגמילה.

אנו מביאים את עיקרי הדברים בלווית השלכות הנראות לנו על נושא העישון בישראל.

שיעור התמותה השנתי בארה»ב עומד על 400 אלף נפש. השיעור התמותה הכלל עולמי הוא — 4.8 מליון.
8.6 מליון איש בארה»ב בלבד, סובלים מבעיות רפואיות הנקשרות במישרין לעישון.

על פי ארגון הבריאות העולמי ימותו בשנת 2030 כ — 10 מליון בני אדם, מנזקי העישון, כאשר 7 מליון מתוכם — בארצות מתפתחות.

נתונים אילו הופכים את העישון למחלה החשובה ביותר המחיבת מניעה.

יש לציין שחלה (בארה»ב) ירידה בכמות המעשנים באוכלוסיה מ — 57% ו -34% בגברים ונשים בהתאמה בשנות הששים, ל 25% ו — 21% בקרוב בהתאמה בשנת 2001.

ארה»ב למעשה אינה מהוה מבחינה זו מידגם מיצג. במדינות רבות אחרות המצב חמור יותר.
באסיה שיעור הגברים המעשנים עומד על קרוב ל — 60%. רוסיה — 63%, יוגוסלויה — 52%, ומקסיקו 51%.
אחוז הנשים המעשנות נמוך מזה של הגברים בכל המדינות. שיעור הנשים המעשנות הנמוך ביותר — בארצות ערב.

יש ירידה בעישון בכל שכבות הגיל, למעט צעירים בני 18 עד 24 שנים.

כמות המעשנים הגדולה ביותר נמצאת במצבים של הפרעות נפשיות, אלכוהוליזם וצרכני סמים.

אחת הסבות המרכזיות להמשך העישון הוא דלות האמצעים החוקיים שמדינות שונות נקטו, כל זאת, מול הון עתק שהוציאו חברות הסיגריות על פרסום — הוצאה שבארה»ב בלבד הגיעה ב — 2001 לסכום של 11.2 בליון דולר.

ציון דרך חשוב במלחמה בעישון, היה ההסכם הכולל בין חברות הסיגריות ו — 46 מדינות בארה»ב, שנחתם בשנת 1998, על פיצוי כולל של 209 בליון דולר.

מה המסקנות מהסכם זה?

מלבד תשלום הפיצוי למדינות התובעות, כאשר טרם ברור דרך הקצאת הכספים משך 25 שנות הפיצוי כמוסכם, יש בהסדר אמצעים להגברת האזהרה על קופסאות הסיגריות, כפי שהושג בשבוע שעבר גם בכנסת ישראל.

במקביל חל איסור מכירת סיגריות לקטינים. נוצרה מערכת חקיקת חוקים לשמירה על איכות האויר במקומות סגורים.

מצד שני הביא ההסכם לכך שהקצאות כספים וחקיקה למניעת עישון ירדה בצורה משמעותית.

מסתבר שאחד האמצעים החשובים ביותר להפחתת מספר המעשנים הוא העלאה במחיר הסיגריות.
על כל עליה של 10% במחיר החפיסה, נמצאה ירידה של 4% בצריכת הסיגריות. כלומר יתכן ואמצעי אכיפה זה דרך כיסו של המעשן, עשויה להתברר כיעילה יותר מכל מערכת החוקים ויישומם.
עם זאת העלאת המחיר, אליה וקוץ בה, שכן היא עלולה פשוט להעלות את גיל תחילת העישון.

אחת מנקודות החולשה הגדולות של ההסכם, ואולי ההשג הגדול של חברות הסיגריות נעוץ בעובדה שלאחר 25 שנות הסדר, המדינות שזכו בהסדר יוכלו להמשיך ולקבל תמלוגים ממחיר הסיגריות.
רוצה לאמר, למדינות לא יהיה כדאי לשחוט את אותה תרנגולת המטילה להם ביצי זהב, ע»י חקיקה שתפחית מהעישון ותוריד בכך מהכנסותיהן.

עוד בטרם יתם החוזה, כבר היום ברור, שהכסף לא יגיע לאותם גופי בריאות האמורים לטפל בעישון ותוצאותיו אלא עלול לשמש לכיסוי גרעונות שונים.

האם בגלל הבטים אילו היה כדאי שלא להגיע להסדר?

התשובה היא שלילית. אלמלא ההסדר, המעט או המירב, שיגיע למערכות הבריאות לא היה מושג בכל דרך אחרת.

במסגרת סקירת ההסכם ותוצאותיו מנתח מחבר הסקירה 4 דרכים הנראות בעיניו כאפקטיביות ביותר להפחתת העישון:

*מיסוי
*מניעת עישון במקומות ציבוריים ואולמות סגורים.
*תכניות להפסקת עישון
*פיקוח בינלאומי

המיסוי:

כפי שכבר הוזכר, משפיע המיסוי ישירות על הפחתת הצריכה. המיסוי במדינות השונות אינו אחיד.
מדינות המגדלות טבק, המיסוי בהן הנמוך ביותר ומטבע הדברים שיעור המעשנים גבוה יותר.
מובן שקיימת גם גישה הגורסת שעדיף מתן סובסידיה לחקלאים מגדלי הטבק על הורדת היבול, מאשר העלאת היבול ואספקת הטבק לשוק.

בעיה אחת העלולה להתרחש עקב העלאת יתר של המיסוי, או הפחתה ביצור הטבק, היא עליה בכדאיות ההברחות של סיגריות, מה שמזכיר את הברחת המשקאות החריפים «בתקופת היובש» בארה»ב.

מקומות ציבוריים:

במסגרת אמצעי החקיקה נמצא שמניעת עישון במקומות ציבוריים, מקומות עבודה, מסעדות, ברים וכיו»ב, הביאה להגנה הטובה ביותר על הבלתי מעשנים והפחיתה משיעור העישון.
הלחץ הציבורי פעל כאן טוב יותר מאמצעי החקיקה.

אמצעי החקיקה דמוית האזהרות על הסיגריות נמצאו חלשים יותר, ותלויים כנראה במידת העוצמה של האזהרות, שכן בקנדה או באוסטרליה, אמצעי זה הוכיח עצמו טוב יותר מארה»ב.

הלחימה באמצעי פרסום נגדיים לזו של התעמולה של חברות הסיגריות נידונה כנראה לכשלון מחמת ההבטים הפיננסיים מצד אחד והמשך ההיתרים ( לפחות בארה»ב) להמשיך ולפרסם סיגריות LIGHT או כאלו שהן «מעוטות עיטרן ( = זפת).

אין למעשה כל הוכחה שמניעת מכירת סיגריות לקטינים אכן תוריד מהעשיון מה עוד שנושא זה כמעט ולא ניתן לאכיפה..

יוצא אם כן שאמצעי הלחץ ששמירה על אויר נקי במקומות ציבוריים מהוה את האמצעי הרגולטורי הטוב ביותר.

תכניות למניעת עישון:

תכניות למניעת עישון עשויות להיות יעילות אם ע»י טיפול מתמיר לניקוטין או טיפול תרופתי מונע כמו ה — BUPROPION.

תכניות אילו יפות אך יעילותן שנויה במחלוקת, לפחות בארה»ב.

אם לחלופין ניקח את מדינת ישראל כמודל שבו ניתן להטמיע תכניות למניעת עישון, מיד צפה ועולה השאלה מדוע לא הוכנסה תרופת ה — BUPROPION ?

מצד אחד קופות החולים מנסות לאזן תקציבן ע»י תביעות משפטיות כנגד חברות הסיגריות, מודל ארה»ב, ומצד שני כאשר הממשלה אינה מכניסה את התרופה לסל, קופות החולים, עליהן עיקר נטל הטיפול וההוצאה הכספית בגין נזקי העישון, הן מצידן אינן עושות די בתכניות מניעת עישון עצמאיות.
גם מתן מסובסד, כביכול, של התרופה לבעלי ה»ביטוחים» המשלימים למינהם, עדין מונע מחלקים רבים של אוכלוסית המעשנים את היכולת הפיננסית לרכוש את התרופה.

בניתוח הנושא נשכחה עובדה פשוטה, שאחת מדרכי הפעולה של חברות הסיגריות ל»רכך» את ההתנגדות הציבורית כלפיהן היא מתן מענקי מחקר לפיתוח טיפולים ותרופות לנפגעי העישון.

ברוח זו, מדוע שלא יוטל על חברות הסיגריות ויבואני הסיגריות מימון טיפולי גמילה שהוכיחו יעילותם?!
מספר הטיפולים אינו יכול להיות אין סופי.
במכלול הכולל 2 — 3 חודשי טיפול תרופתי, המלווה בקבוצות התמיכה הנכונות וקוי טלפון ישירים לסיוע וגיבוי, שימומנו ע»י חברות הסיגריות, הם לטובת הכלל ויתרונם הוא בכך שהכסף ילך ליעוד אליו הוא מיועד, מניעת עישון ולא כיסוי גרעונות.

במקביל על משרד הבריאות להכניס את התרופה לסל.
בכל ניתוח כלכלי של עלות יעילות, ואנו משוכנעים שגם בניתוחי עלות תועלת, הכנסת התרופה לסל, תביא לחיסכון אדיר ברמה הלאומית במשאבים, אשר יוכלו לעבור מטיפול בנזקי עישון לטיפולים חיוניים אחרים.

על יבואני התרופה להוריד את מחירה בחינת COST + ולא גריפת הון על חשבון נזקי הציבור. הרוחים לחברות יבואו מעליה בצריכת התרופה ולא ממחירה הגבוה.
חוסר שתוף פעולה של החברה היצרנית ונציגיה בארץ, יכול להיפטר ע»י מתן זכות הפצה לתכשירים גנריים שכבר קיימים בשוק.

תכנית מעין זו יכולה לעבור (אולי ?) בחקיקה, אך מכיון שיש בה אלמנטים של «כפיה», מן הראוי שתושג באמנה משותפת בין משרד הבריאות, קופות החולים, יצרני ויבואני הסיגריות וחברות התרופות.

מדינת ישראל, מהיות שרותי הבריאות שבה נחלת הכלל מתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי, יכולה לשמש על פי מודל זה — «אור לגויים» ולהיות מובילה בתכנית אקטיבית למניעת עישון.

למרות חומרת בעית העישון המשאבים המוקצים לתכניות למניעת עישון ( בארה»ב ) אם דרך מכוני הבריאות הלאומיים או גורמים אחרים קטן ביותר.

התוצאה ממיעוט המחקרים היא שהשאלות המרכזיות הקשורות לעישון אינן ברורות:
מה הסיבה להתחלת עישון? הדרכים בהן הניקוטין גורם להתמכרות? דפוסי העישון? הצרוף שבין עישון לבעיות נפשיות ולהתמכרות אחרת?

פיקוח בינלאומי:

ברמת הפיקוח הבינלאומי יש בעיתיות בגישה שבין מדינות שונות באשר לשיטות ההפצה ופרסום הסיגריות. למרות נסיונות ליצירת אמנה בינלאומית, אשרורה עדין רחוק.

Результат — Николай Шмеретский

Моё имя — Николай Шмеретский. Мне 43 года. Репатриировался в Израиль в 1997 году. На сегодняшний день работаю начальником одного из отделов редакции газеты Эпоха.

Курил на протяжении 19-и лет. В обычные дни выкуривал по одной пачке сигарет. В дни когда были какие-либо торжества количество выкуренных сигарет возрастало до полторы и даже двух пачек.

Неоднократно пытался бросить курить, но безуспешно. В 2008 году приобрёл препарат «Никотимол». С тех пор не курю. Уже на третий день применения «Никотимола» желание курить пропало! Бросать было настолько легко, я абсолютно не напрягался, не было никакой ломки. Даже не сразу осознал, что я больше не курю. Ни разу не думал о том закурить или не закурить. Только в присутствии курящих людей, вдруг, ловил себя на мысли, что у меня нет тяги к сигарете. Это просто удивительно!

На данный момент я не курю уже 9 лет. Рекомендую всем! «Никотимол» — это лучший способ бросить курить!

Результат — Марина Спивакова

Марина Спивакова, Израиль Бат Ям. Полтора месяца назад со мной приключилась нечто необычное, приятное и даже удивительное…

Но обо всём по порядку. Курить я начала с 15 лет. Как и все сначала по чуть-чуть за компанию, а потом больше, дальше и свой 30-ти летний опыт курильщика я отметила 1.5 пачками в обычные дни и двумя пачками в праздничные и нервные дни. Конечно же я давно понимала какой вред сигареты приносят моему здоровью и здоровью моей семьи, не говоря уже о бюджете. Я не буду вести агитационную работу и рассказывать о том, как вредны сигареты и к чему приводит курение. Для этого можно открыть поисковик или почитать книги.

Лучше расскажу, что я делала, чтобы избавиться от этой привычки. Я бросала курить сама, испытывая свою силу воли, прибегала к профессионалам акупунктуры, читала знаменитую книгу Алена Карра, жевала жвачки, клеила наклейки, ела таблетки – держалась максимум 3 недели. Я не завидую моим близким в эти страшные дни, ко мне нельзя было подойти близко. В эти дни я была похожа на очень голодную овчарку с оборванной цепью… Мои муж готов был сам покупать мне сигареты… В итоге испорченные нервы и сигаретный запой после очередной попытки бросить курить.

10 июня 2008 года мой сын принёс мне маленькую баночку под названием «Никотимол» и предложил попробовать. Чтобы не обижать Серёжу, решила попробовать, несмотря на мой скептицизм. Система не сложная: 40 капель перед едой 4 раза в день, на протяжении 4 дней, потом ещё 3 дня по 20 капель 3 раза в день. Меня смутило, что в процессе приёма этих капель необходимо воздержаться от курения. Было принято решение, что начну с завтрашнего дня, настроившись на то, что не буду курить по крайней мере 7 дней, а там будет видно.

На сегодняшний день я не курю уже больше 1.5 месяцев и не буду курить больше никогда. Мне просто не хочется курить с первого дня применения этих «чудо-капель» «Никотимол». Могла бы описать весь процесс, но уверена, что Вы должны пройти его сами и, наконец, избавиться от этой пагубной привычки…

Рак легких — масштабы катастрофы

Рак легкого, которым ежегодно заболевает около 1 млн. человек, одна из наиболее частых причин смерти онкологических больных в большинстве стран мира. Увеличение заболеваемости злокачественными новообразованиями легких находится в прямой зависимости от роста потребления сигарет и числа курящих.

В России рак легкого занимает первое место как в общей структуре онкологических заболеваний, так и среди злокачественных опухолей у мужчин. В 2002 г. в России было выявлено 60 337 первичных случаев рака легкого. Из них у мужчин рак легкого диагностирован в 83,6% случаев. Ежегодно во всем мире умирает около 1 200 000 больных раком легкого.

Рак легкого является ведущей причиной смерти среди мужчин и женщин. От рака легкого умирает больше людей, чем от рака толстой кишки, молочной железы и предстательной железы вместе взятых. Самые высокие показатели смертности от рака легкого среди мужчин (более 60 случаев на 100 000 населения) отмечены в странах восточной и центральной Европы.

Рак легкого очень редко диагностируется у людей до 40-летнего возраста. Средний возраст выявления рака легкого — 60 лет.

Исповедь курильщика

В этой статье я не собираюсь ни кого уговаривать бросить эту дурную привычку. Я и сам, не смотря на свои глубочайшие познания о вреде курения, пишу эту статью с сигаретой во рту. Моей целью является то, чтобы прочитав все, что будет написано ниже, пропало желание браться за сигарету, у тех, кто за нее еще не брался. Каждое утро, когда я просыпаюсь, первым моим желанием является глубокая обжигающая горло затяжка. И так уже на протяжение 10 лет изо дня в день.

Когда я только начинал курить, я делал это как ребенок. Я просто набирал дым в рот и выпускал его, любуясь этим дьявольским облаком и разглядывая в нем различные образы. Тогда я не смог разглядеть в этом облаке образ человеческого черепа выплевывающего свои черные смолистые легкие. Постепенно я начал брать дым в себя. По началу все было хорошо, я даже получал от этого удовольствие. У меня кружилась голова, расслаблялись все мышцы, я ловил кайф. Я не ощущал ничего негативного от курения. Я думал, почему же все так яростно настаивают на том, что эта привычка является вредоносной. Но спустя какое-то время, приятные ощущения начали возникать только по утрам, от первой выкуренной сигареты, а в течении дня, кроме горечи во рту и обильного слюноотделения больше ничего не происходило. Каково же было мое удивление, когда по прошествии еще какого-то промежутка времени от приятных ощущений не осталось ровным счетом ничего.

Когда я курил уже по пачке в день, к неприятным ощущениям во рту и обильному слюноотделению, добавилась еще и ломота в груди по утрам. Я начал понимать, почему эту привычку называют вредной, поскольку удовольствия я от нее уже никакого не получал. Надо бросать, подумал я, зачем мне теперь все это нужно. Но бросить оказалось в десятки раз сложнее, чем начать.

Сейчас я курю уже гораздо больше одной пачки в день и все неприятные ощущения, включая боль в груди, не покидают меня на протяжение всего дня. Мне очень хочется отказаться от этой гадости, но она плотно затягивает тебя на уровне подсознания и самостоятельно ты уже не в силах ничего поделать. Есть конечно единичные примеры тех людей, кто смог победить в этой жестокой борьбе, но далеко не факт, что вы окажитесь из их числа. К тому же тот ущерб своему здоровью, который они нанесли за время курения уже никогда не компенсировать.

Не стоит относиться к курению, как к безобидной привычке. Это страшная вещь. Это одна из разновидностей наркомании. Если вы ни разу не курили, я вам очень завидую. Не делайте так, чтобы потом вам пришлось завидовать кому-то….

Курильщики опаснее мотороллеров

Сигаретный дым наносит больше вреда, чем выхлопы мотороллеров и мотоциклов, заполонивших улицы итальянских городов, считают эксперты из национального Института опухолей в Италии.

Заявление ученых приурочено к Всемирному дню борьбы с курением 31 мая. Одновременно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила полностью запретить курение в общественных местах и на работе.

Эта рекомендация обсуждалась в кулуарах итальянского парламента. В докладе ВОЗ отмечается, что 50 из 400 химических соединений, которые содержатся в табачном дыме, являются причиной возникновения раковых заболеваний.

Пассивное курение также становится причиной сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний органов дыхания, указывает ВОЗ. Оно обостряет некоторые заболевания, например детскую астму.

По оценкам ВОЗ, от последствий пассивного курения на рабочем месте каждый год умирает 200 тысяч человек. Также 700 миллионов детей — почти половина всего детского населения нашей планеты — дышит воздухом с табачным дымом, причем, как правило, дома.

В рамках инициативы Евросоюза «За жизнь без табака» по предложению европейского комиссара Маркоса Киприану создан центр консультаций по электронной почте. Это первая услуга подобного рода, которая будет доступна на 22 языках стран Евросоюза. Для получения консультационной помощи жителям стран ЕС достаточно будет зарегистрироваться на официальном сайте организации.

Вредные привычки, или Путь в никуда?

Сегодня пьянство считается скорее национальной особенностью, а не бедой. А курение из вредной привычки превратилось в образ жизни. Но задумывался ли заядлый курильщик, зажигая очередную сигарету и вдыхая порцию зловонного дыма , что тем самым сокращает свою жизнь на 16 лет? Вспоминал ли о череде страшных заболеваний, которые дадут о себе знать лет через пять?

Конечно, каждый взрослый человек сам делает свой выбор, все его поступки остаются на его совести. А если этому курильщику нет и 14 лет? Кто подумает о нем? Можно ли говорить об осознанном выборе в 10-13 лет?..

Название ассоциации «Здоровые регионы» говорит само за себя. Главная цель ее участников – специалистов в области медицины, занимающихся научно-исследовательской и педагогической деятельностью, — укрепление здоровья и профилактика заболеваний населения Тверского региона.

Эти люди объединили свои усилия в борьбе с таким социальным злом, как алкоголизм, наркомания и табакокурение. Абсолютно бескорыстно они стараются показать обществу, какой огромный вред наносит оно само себе и подрастающему поколению, потворствуя манипуляциям табачных и алкогольных «королей ».

4-5 декабря прошел тренинг для журналистов Тверского региона «Легальные наркотики: табак и алкоголь». Именно алкоголизм и курение были названы основными причинами демографического кризиса в стране.

Под маской «естественной убыли»
Прямую взаимосвязь между потреблением алкоголя и смертностью населения, считают специалисты ассоциации, можно проследить на примере антиалкогольной кампании 1984-1987 гг. Тогда снижение реального потребления алкоголя на 27% привело к падению смертности на 12% среди мужчин и на 7% среди женщин. Значительно сократилось число смертей от алкогольных отравлений, несчастных случаев, насилия, пневмонии и сердечно-сосудистых заболеваний. По некоторым подсчетам, эта кампания спасла более 1,2 миллиона жизней!

«Российский демографический кризис, – говорит Андрей Родионов, член правления ассоциации «Здоровые регионы», – в основном создается экстремальной смертностью от болезней сердечно-сосудистой системы и от внешних причин: случайные отравления алкоголем, убийства, самоубийства, ДТП, несчастные случаи. Под маской значительной части сердечно-сосудистых диагнозов скрывается смерть от алкогольного отравления, поскольку определяемый уровень алкоголя в крови умерших зачастую является несовместимым с жизнью. Кроме того, каждый четвертый россиянин, умирающий от болезней системы кровообращения, умирает в нетрезвом состоянии!

Вклад же алкоголя в смертность от внешних причин гораздо выше. Более 80% убийц и 60% убитых нетрезвы в момент преступления. Нетрезвыми в России погибают и большинство самоубийц. Доля мужчин трудоспособного возраста, умирающих с повышенной концентрацией алкоголя в крови, более 60%. А ведь аномальная смертность именно этой группы населения внесла решающий вклад в российский демографический кризис».

Серьезные опасения в связи с этим вызывает ситуация в Тверской области, которая, по статистическим данным за 2005 год, занимает первое место по уровню смертности в Центральном федеральном округе РФ. В том числе наш регион лидирует по количеству смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, алкогольных отравлений, самоубийств, несчастных случаев, ДТП.

Алкоголизация привела к серьезной деградации социальной среды: высокому уровню самоубийств и преступности, расширению криминальной среды, насилию в семьях, разводам, абортам, брошенным детям, людям, ставшим инвалидами. Экономические потери колоссальны, ведь теряется наиболее опытная рабочая сила. Примечателен тот факт, что подавляющее большинство жертв алкогольной смертности в России не тяжелые алкоголики, а обычные граждане, любящие крепко выпить по выходным и праздникам. В основном это люди из менее образованных слоев.

Боковым потоком дыма…
Еще более повсеместным злом является курение. « Табак – это настоящий яд, — говорит председатель правления ассоциации «Здоровые регионы», кандидат медицинских наук, доцент кафедры общеврачебной практики Тверской государственной медицинской академии Алексей Шабашов. — Он убивает курильщиков. Это единственный продукт, который даже в малых дозах отрицательно влияет на здоровье. При этом качество жизни снижается даже при незначительном стаже курения за счет уменьшения физической тренированности, повышения утомляемости, плохого самочувствия, других болезней».

По данным ВОЗ , ежегодно в нашей стране от причин, связанных с курением, умирают не менее 330 тысяч человек. Курением обусловлено как минимум 90% случаев рака легкого , 15-20% случаев онкологических заболеваний других локализаций, 75% случаев хронического бронхита и эмфиземы легких, 25% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. И это далеко не полный список последствий табакокурения. Ранняя импотенция у мужчин, преждевременное старение кожи, мертвая беременность у женщин, различные патологии у младенцев курящих матерей …

Кроме того, курение вредит здоровью и убивает людей вокруг курильщика. Боковой поток дыма, выделяемого сигаретой вне момента затяжки, в 4 раза канцерогенней вдыхаемого. В связи с этим пассивное курение практически лишь наполовину менее вредно, чем активное. Оно сокращает жизнь в среднем на 5 лет. А ведь в России многие дети живут в прокуренных квартирах, многие профессии ( официант, бармен ) связаны с ежедневным пассивным курением.

Никотин , содержащийся в табаке, является настоящим наркотиком, по степени зависимости сравнимым с героином. Только 1% курящих людей может расстаться с этой привычкой в течение года. 80% подростков, попробовавших сигарету, остаются курильщиками на всю жизнь.

« Россия относится к числу стран, лидирующих по распространенности курения, — говорит Алексей Шабашов. — В нашей стране курят около 70% мужчин и 30% женщин. Ситуация в Тверской области на этом фоне выглядит не более утешительной. По последним данным, в нашем регионе потребителями сигарет являются 71% мужчин и 22% женщин. Три транснациональных гиганта табачной индустрии безраздельно господствуют на российском рынке. Всякие попытки государственного регулирования табачной отрасли фактически заканчивались ничем, потому что в разработке законодательных актов участвовали люди, активно лоббирующие интересы табачных компаний. Так, действующий в настоящее время закон «Об ограничении курения табака», якобы запрещающий курение в общественных местах, на самом деле разрешает его в «специально отведенных для этого местах». Что это за места — остается загадкой. Но эта оговорка делает возможным курение в школах, больницах, детсадах и любых других учреждениях, для этого достаточно повесить табличку «Место для курения».

Девушки и дети — под прицелом табачных фирм
Эпидемия табакокурения все более захватывает и Тверской регион. Но самое страшное, что ряды курильщиков все активнее пополняют молодые девушки. И если, по результатам последних исследований, число курящих студентов — пятикурсников ТГМА — с 1986 по 2006 г. значительно не изменилось и остается в районе 60%, то за последние 20 лет закурило в три раза больше девушек-студенток (сегодня это 33%). А ведь это будущие матери и будущие врачи!

«Сегодня женские журналы наполнены рекламой якобы менее вредных «легких » сигарет, — выразил свои опасения председатель ассоциации. — И это неприкрытая ложь, так как воздействие «легких », «мягких » и прочих сигарет на здоровье не отличается от любых других . Это лишь тонкий маркетинговый ход, направленный на обман курильщиков. Соответствие стандартам качества, наличие фильтров, специальная обработка табака не влияют на его вредность, так как курящий человек сам дозирует дым, получая большее количество вредных веществ за счет более глубоких и частых затяжек».

Молодые курильщики в документах самих табачных компаний называются «заменителями » курильщиков, умерших из-за своего пагубного пристрастия. Под видом борьбы с курением среди детей и подростков производители табака занимаются скрытым маркетингом сигарет. Например, небезызвестные инициативы «Мы не продаем табачные изделия детям до 18 лет» и «Курение — выбор взрослого человека» являются по меньшей мере спорными, так как несут посыл: «хочешь быть взрослым — кури».

Исследования показывают, что курение в подавляющем большинстве случаев начинается в возрасте 13-14 лет, то есть тогда, когда подростки не способны в полной мере оценить негативные последствия курения. К моменту осознания вреда влияния курения на здоровье успевает развиться наркотическая зависимость от табака, и ни о каком свободном выборе речи идти не может.

Страшная статистика курения

Наверное, не все знают: по данным статистики, каждый день 700 россиян умирают от болезней, вызванных курением, причем больше половины курильщиков умирают в трудоспособном возрасте. И живут курящие в среднем на 10-12 лет меньше своих сверстников. Как заявила глава думского комитета по охране здоровья Татьяна Яковлева — «Мы должны остановить эпидемию курения, которая напрямую связана с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями , доминирующими в числе причин смертности наших граждан. В стране курят более 50% взрослых и 40% подростков, то есть практически каждый второй житель страны. И ситуация с распространением курения пока только ухудшается». В среднем расходы на сигареты в семьях поглощают до 10-15 % семейного бюджета. Причем это чаще всего малообеспеченные семьи. По заключению Всемирной Организации Здравоохранения «табак и бедность» тесно взаимосвязаны и составляют порочный круг. Если добавить сюда дополнительные расходы на лечение болезней, вызванных курением, то получим огромные деньги , в буквальном смысле, пущенные на ветер. А как часто тлеющая сигарета становится причиной трагедий – не только бытовых или лесных пожаров, в которых уничтожаются имущество, жилье, леса, но и происходит самое страшное — гибнут тысячи и тысячи людей.

К 2030г. от курения ежегодно будет умирать 10 млн человек

Представители Всемирной ассоциации легочных заболеваний считают, что к 2030г. количество смертей вследствие курения увеличится до 10 млн человек в год. Основной удар придется на развивающиеся страны, сообщает Reuters.

«На данный момент около 3 млн человек умирает от туберкулеза каждый год, а от курения умирает 5 млн», — сообщила Джудит Лонгстафф Маккей, координатор программы по контролю за курением. Курение является основной причиной рака легких , гортани и других серьезных заболеваний.

По словам Д.Маккей, в то время как в развитых странах объем продаж сигарет сокращается, в развивающихся странах число курящих с каждым годом растет. В целом, несмотря на активную пропаганду здорового образа жизни, количество курящих постоянно увеличивается. Ожидается, что к 2030г. их число вырастет с 1,3 млрд до 1,64 млрд человек.

По данным Американского общества по изучению рака, основными производителями сигарет являются США и Китай. А наибольшее количество курильщиков живет в Йемене, Камбодже, Джибути и Китае.

Пытаясь бороться с вредными последствиями, многие развитые страны ввели запрет на курение в общественных местах, в частности недавно это сделал Израиль, чуть ранее Великобритания, США, Италия, Испания, Франция, Словения и ряд других стран.

Отказаться от курения можно в любой момент

О курении и его вреде среди медиков говорится очень много, особенно в кардиологии. Практически каждая статья, каждый научный доклад, каждый комментарий специалиста, посвященные лечению и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, упоминает отказ от курения как необходимую составляющую мероприятий по модификации образа жизни. И вместе с тем специалисты считают, что эту проблему поднимают явно недостаточно.

Действительно, обычно лишь вскользь упоминают о курении, акцентируясь на более важных, с точки зрения автора, сообщения, проблемах. О том, чем опасно курение, каковы современные патофизиологические представления о его значении для организма, насколько убедительны экспериментальные и клинические данные, раскрывающие вред курения, мы задумываемся редко, а еще реже — доносим эту информацию до наших пациентов. Последствия очевидны: значительная часть общества курит, невзирая на рекомендации, которые им дают врачи, в том числе курят и сами медики. Чем чревато такое легкомысленное отношение к курению?

Среди курильщиков больше сердечников
Многие врачи, которые занимаются вопросами сердечно-сосудистой патологии, активно рекомендуют своим пациентам отучаться от этой привычки. Курящий человек подвергается значительно более высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний, хронической патологии дыхательных путей, рака легких , губы. Отказ от курения резко улучшает прогноз жизни для человека любого возраста и пола.

Особое внимание на себя обращает курение в контексте кардиоваскулярной патологии. Курение — независимый фактор риска инсульта, инфаркта , обструктивных заболеваний периферических артерий. Курение опасно как в качестве первичного фактора риска, так и для развития осложнений на фоне уже сформировавшихся хронических заболеваний.

Кроме того, если пациенту с инфарктом миокарда назначено адекватное современное лечение, но при этом пациент продолжает курить, то эффективность назначенной терапии снижается примерно на треть. 30% — это огромная цифра. При такой серьезной патологии кардиологи всего мира сегодня с большим трудом добиваются снижения абсолютного риска на 1-2%, для этого в практику внедряются дорогостоящие препараты, проводятся масштабные исследования, постоянно пересматриваются рекомендации и стандарты.

В то же время только отказ от курения дает колоссальное преимущество не только в отношении предупреждения инфаркта, но и для его лечения.

Опасно не только активное, но и пассивное курение. Когда в конце 90-х в одном из регионов США впервые была внедрена очень жесткая политика запрета курения в общественных местах, уже в 2001 г. в этом регионе было отмечено уменьшение риска инфаркта миокарда на 30% — это касалось всего населения, а не только курильщиков.

В последние годы было показано, что предупреждение «пассивного » курения имеет такие же позитивные последствия, как и прекращение активного. Эти поразительные результаты говорят о чрезвычайном значении борьбы с курением, причем не только для тех, кто курит, а для всего населения в целом.

О «пользе» никотина
Но почему же в прессе нередко звучат посылы о пользе никотина ? Никотин в экспериментальных исследованиях действительно демонстрировал ряд положительных эффектов: тонизирование нервной системы, улучшение процессов заживления, стимуляция ангио­генеза, выброса стволовых клеток. Однако эти эффекты проявлялись в экспериментах на животных, и полученные экспериментальные данные абсолютно не коррелируют с клиническими и эпидемиологическими исследованиями у людей.

У людей вредные эффекты как самого никотина, так и дыма и продуктов горения, попадающих в дыхательные пути, приоритетны. Курение достоверно определено как независимый фактор риска сердечно-сосудистых осложнений и ряда других серьезных заболеваний. Дело в том, что никотин из временного стимулятора в короткие сроки начинает играть противоположную роль — подавляет процессы заживления, ухудшает микроциркуляцию, прооксидантный стресс приводит к прогрессирующему поражению сосудов.

Мифологизация курения
Очень много в последние годы курящих женщин. У таких женщин раньше наступает менопауза, а, как известно, за пять лет после наступления менопаузы женщины «догоняют » мужчин по выраженности атеросклероза и прогрессированию сердечно-сосудистой патологии.

Таким образом, курение заметно омолаживает кардиологические проблемы среди женщин. Кроме того, курящая женщина подвержена значительно более высокому риску онкологической патологии: кроме рака молочных желез и шейки матки, которые свойственны женской популяции в целом, для них справедлив также очень высокий риск рака легкого и рака губы, развитию которых способствует курение.

В качестве аргумента «за » люди нередко упоминают курильщиков, которые курят всю жизнь и не страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Есть и курящие долгожители. Да, действительно, не у всех курильщиков развиваются опасные для здоровья проблемы. Однако риск в пересчете на популяцию — очень высок и его нельзя не учитывать. Реализация неблагоприятных эффектов курения обусловлена целым рядом факторов, включая особенности генотипа. Особенно катастрофические последствия курение приносит в случае, если у человека есть еще и наследственная предрасположенность к нарушению синтеза оксида азота.

Специалисты лаборатории генетики в Институте физиологии НАН Украины в течение 6 лет занимались генетическими исследованиями у больных, перенесших острый коронарный синдром. При этом особое внимание обращали на генетическую предрасположенность к недостаточному синтезу оксида азота. Результаты исследований оказались поразительными: обнаружено, что у курящих лиц с таким наследственным дефектом имеет место нарушение функции эндотелия, а риск инфаркта миокарда выше в 4-5 раз.

Этот генетический полиморфизм встречается не так часто — примерно в 16-20% случаев, однако в пересчете на всех больных их «вклад » в структуру заболевае­мости инфарктом выглядит значительно. И хотя от неполадок в генотипе никто из нас не застрахован, а проверка их наличия еще не скоро станет рутинной диагностической процедурой, мы можем резко снизить вероятность их реализации в тяжелое заболевание простым отказом от курения.

Есть еще один миф о «пользе » курения: существуют данные о том, что курящий больной с инфарктом миокарда легче его переносит, чем некурящий. Это действительно так, но какова цена этого «парадокса курильщика»? Дело в том, что если инфаркту суждено развиться, то у курящих это происходит в среднем на 10 лет раньше. Таким образом, у курильщиков инфаркт в среднем развивается в возрасте 50-54 лет. А поскольку инфаркт у более молодых лиц обычно протекает легче в силу известных причин (меньше сопутствующей патологии, лучше функциональное состояние сердечной мышцы), складывается такая парадоксальная ситуация, что якобы у курящих лечение инфаркта легче, а ближайший прогноз лучше.

На самом деле «заработать » инфаркт в более молодом, обычно вполне трудоспособном возрасте — удовольствие сомнительное. К тому же выживший пациент после инфаркта подвержен высокому риску повторных сердечно-сосудистых катастроф, поэтому ни качество жизни, ни отдаленный прогноз такого человека не оставляют поводов для оптимизма.